Θέσεις εργασίας στην εταιρεία Vodafone
29/12/2014 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην εταιρεία Vodafone

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης

Συνεργαζόμενη εταιρεία με την «VODAFONE –ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» επιθυμεί να απασχολήσει για λογαριασμό της τελευταίας, νέα και δυναμικά άτομα για τις παρακάτω θέσεις εργασίας:


Εκπρόσωποι Τηλεφωνικής Ενημέρωσης Οφειλών (
Ref . V .2545)

Τηλεφωνικοί Εκπρόσωποι Αποτροπής Αποσύνδεσης/Φορητότητας ( Ref .
V
.2543)

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών ( Ref. V.2546)


Ο/Η κάτοχος της θέσης θα εργάζεται για λογαριασμό της VODAFONE ή συνεργαζόμενης με αυτήν εταιρείας, σε κάποια από τις εγκαταστάσεις της VODAFONE στην Αθήνα, 5, 6 ή 8 ώρες ημερησίως.

Επιθυμητά προσόντα :

  • Ευελιξία εργασίας με καθεστώς βαρδιών
  • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση εργασίας
  • Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ, σε περιβάλλον Windows (MS Office)
  • Ευχέρεια στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις
  • Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες
  • Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)


Η εταιρεία προσφέρει :

  • Συμμετοχή σε πρόγραμμα προμηθειών
  • Συνεχής εκπαίδευση
  • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
  • Προοπτικές εξέλιξης


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ