Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
5/1/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

O Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ξένες Γλώσσες Γενικού Λυκείου: Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού» ενδιαφέρεται να καλύψει τις παρακάτω θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου:

Θέση 1: Ειδικοί στη Διδακτική της Αγγλικής (4 άτομα)
Θέση 2: Ειδικοί στη Διδακτική της Αγγλικής (3 άτομα)
Θέση 3: Ειδικοί στη Διδακτική της Αγγλικής (1 άτομο)
Θέση 4: Ειδικοί στη Διδακτική της Αγγλικής (1 άτομο)
Θέση 5: Ειδικοί στη Διδακτική της Αγγλικής (1 άτομο)
Θέση 6: Ειδικοί στη Διδακτική της Αγγλικής (2 άτομα)
Θέση 7: Ειδικοί στη Διδακτική της Αγγλικής (2 άτομα)
Θέση 8: Ειδικοί στη Διδακτική της Αγγλικής (1 άτομο)
Θέση 9: Ειδικοί στη Διδακτική της Γερμανικής (1 άτομο)
Θέση 10: Ειδικοί στη Διδακτική της Γερμανικής (3 άτομα)
Θέση 11: Ειδικοί στη Διδακτική της Γαλλικής (5 άτομα)
Θέση 12: Γλωσσολόγος (1 άτομο)
Θέση 13: Επαγγελματίες Εκφωνητές (για "Voice Over") (2 άτομα)
Θέση 14: Πληροφορικός (1 άτομο)
Θέση 15: Πληροφορικός εξειδικευμένος στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και διαδικτυακών πόρταλ (1 άτομο)
Θέση 16: Ειδικοί Ηλεκτρονικής & Εξ' Αποστάσεως Μάθησης (1 άτομο)
Θέση 17: Οικονομολόγος (1 άτομο)
Θέση 18: Διαχειριστής Έργου (1 άτομο)
Θέση 19: Στατιστικός (1 άτομο)
Θέση 20: Γραφίστες/Εικονογράφοι-Σκιτσογράφοι (1 άτομο)
Θέση 21: Γραφίστες/Εικονογράφοι-Σκιτσογράφοι (1 άτομο)
Θέση 22: Γραφίστες/Εικονογράφοι-Σκιτσογράφοι (1 άτομο)
Θέση 23: Διοικητική-Τεχνική Υποστήριξη (1 άτομο)

Καταληκτική ημερομηνία: 16-01-2015

Πληροφορίες: τηλ. 210 7277649 


Ιστοσελίδα - Προκήρυξη


Πηγή: careerinprogress.gr