Έξι υποτροφίες 2015 από το Κληροδότημα Τσουκαλά
5/1/2015 Υποτροφίες  
Έξι υποτροφίες 2015 από το Κληροδότημα Τσουκαλά

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσης του Δήμου Σκοπέλου δέχεται αιτήσεις για την απονομή έξι (6) υποτροφιών από το Κληροδότημα Ιωάννου Β. Τσουκαλά για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015 σε πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές όλων των Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών (ΑΕΙ, ΤΕΙ) και Δημοσίων ΙΕΚ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό του Δήμου Σκοπέλου που θα βεβαιώνει ότι ο ένας εκ των δύο γονέων κατάγεται από τη Δ.Κ. Γλώσσης και είναι γραμμένος στα δημοτολόγια ή στα Μητρώα Αρρένων της Δ.Κ. Γλώσσης του Δήμου Σκοπέλου.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως (9 μήνες) και χορηγείται έως το τέλος των σπουδών τους (2 ή 4-5 χρόνια).

Πηγή: neolaia.gr