Μεταπτυχιακό στα Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα από το ΑΠΘ
6/1/2015 Μεταπτυχιακά Προγράμματα  
Μεταπτυχιακό στα Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα από το ΑΠΘ

Το Τμήμα Μαθηματικών και τα Τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα».

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες: