495 Θέσεις για Γραμματείς και Βοηθούς Γραφείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
9/1/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
495 Θέσεις για Γραμματείς και Βοηθούς Γραφείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων μόνιμων υπαλλήλων ως «γραμματέων» και «βοηθών γραφείου» για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο γενικός διαγωνισμός αφορά:

Γραμματείς / Βοηθοί γραφείου (βαθμοί SC 1 και SC 2) στους ακόλουθους τομείς:

1) Διοικητική υποστήριξη (139 άτομα)
2) Υποστήριξη σε δημοσιονομικά θέματα (110 άτομα)
3) Γραμματειακή υποστήριξη (246 άτομα)

Καταληκτική ημερομηνία: 10-02-2015


Προκήρυξη - Πληροφορίες


Πηγή: career.duth.gr