Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Αιτήσεων για το Πρώτο Θερινό Σχολείο στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
24/5/2013 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Αιτήσεων για το Πρώτο Θερινό Σχολείο στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει το 1ο Θερινό Σχολείο στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν-eBiz2013, από την 28η Ιουλίου έως την 4η Αυγούστου 2013, στο Μόλυβο Λέσβου, Ελλάδα.

Το Πρώτο Θερινό Σχολείο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν διοργανώνεται με την υποστήριξη του ELTRUN Εργαστήριο e-Commerce του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιχειρήσεων (ΟΠΑ) , τα Τμήματα Μάρκετινγκ και Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών , το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου , το Ινστιτούτο Γλώσσας και Επεξεργασίας του Λόγου και τοMichigan State University .

Σκοπός

E-Business είναι ένα διεπιστημονικό θέμα που περιλαμβάνει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την τεχνολογία. Ο σκοπός του eBiz2013 είναι να παρέχει μια ευρεία εισαγωγή στις τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου, την αύξηση της κατανόησης των συμμετεχόντων των πολύπλοκων θεμάτων που σχετίζονται με την εμπορία αγαθών και υπηρεσιών στο διαδίκτυο, και να επεκτείνει την βασική θεωρία του e-business και πρακτικές.

Ενδεικτικά, οι συμμετέχοντες θα εργαστούν από κοινού σε ομάδες για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια online παρουσία για μια Business-to-Consumer e-shop. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν νέες δεξιότητες (μέσω mentoring) ενώ θα εφαρμόσουν τις δεξιότητες που αντλήθηκαν από το πρόγραμμα eBiz2013 καθώς θα αναπτύξουν ένα σύντομο e-Business Plan για μια καινοτόμο ιδέα στο περιβάλλον e-Commerce. Οι 2 καλύτερα e-business ιδέες θα βραβευτούν με ένα Tablet Touchpad!

Σύνοδοι του Θερινού Σχολείου

  • Εισαγωγή στο E-Business
  • Ημερίδα: Αναπτύξτε το δικό σας e-shop
  • Ασφάλεια και Πληρωμές
  • E-Marketing
  • Business Analytics
  • Ημερίδα: Εφαρμογή ενός κινητού επαυξημένης πραγματικότητας τουριστικός οδηγός
  • Mobile Commerce

Μέσω σύγχρονων μεθόδων της διδακτικής διαδικασίας, όπως διαλέξεις, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, brainstorming συνεδρίες, mentoring, και μια εκπαιδευτική εκδρομή, eBiz θα καλύψει σε βάθος τα θέματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Γλώσσα

Διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα

Πιστοποιητικό

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ενώ παρέχονται και 3 ECTS μονάδες.

Σημαντικές ημερομηνίες είναι οι εξής:

  • Προθεσμία εγγραφής: 15 Ιουνίου του 2013
  • eBiz2013:  28 Ιουλίου 2013 έως 4 Αυγούστου του 2013