Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες 2015 στην Γερμανία από το πρόγραμμα υποτροφιών Leibniz-DAAD
14/1/2015 Υποτροφίες  
Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες 2015 στην Γερμανία από το πρόγραμμα υποτροφιών Leibniz-DAAD

Το Ινστιτούτο Leibniz δέχεται αιτήσεις ερευνητικές υποτροφίες από όλο τον κόσμο για τη διεξαγωγή ειδικής έρευνας σε ινστιτούτα του Συλλόγου Leibniz στη Γερμανία. Οι υποτροφίες χορηγούνται για 12 μήνες.

Το Leibniz-DAAD Πρόγραμμα Υποτροφιών περιλαμβάνει μηνιαία δόση €2,000, ασφάλεια υγείας, ατυχημάτων και προσωπικής ευθύνης στη Γερμανία, ένα ερευνητικό επίδομα των €460 ετησίως και δύο μήνες μαθήματα Γερμανικών στη Γερμανία (αν θέλετε).

Θέμα Μελέτης

Το Ινστιτούτο Leibniz διεξάγει έρευνα στους ακόλουθους τομείς: Humanities and Education, Economics, Social and Spatial Sciences, Life Sciences, Mathematics, Natural and Engineering Sciences and Environmental Sciences.

Αιτήσεις

Καταληκτική ημερομηνία έχει ορισθεί η 16η Μαρτίου 2015.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα: http://scholarship-positions.com .