Ευκαιρία εργασίας στην εταιρεία Famar
14/1/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Ευκαιρία εργασίας στην εταιρεία Famar

Η FAMAR Α.Β.Ε. Ελληνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το Εργοστάσιό της στον ’Αλιμο:

KEY ACCOUNT HOLDER (Ref: KAΜ_012015)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Head of Supply Chain και θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Συλλογή παραγγελιών και προγραμματισμός της παραγωγής των προϊόντων
 • Συντονισμό της διαθεσιμότητας των υλικών από τους προμηθευτές
 • Ευθύνη παρακολούθησης των Δεικτών Εξυπηρέτησης των Πελατών του εργοστασίου
 • Συμμετοχή στη δημιουργία του ετήσιου Budget των πελατών
 • Διαχείριση εξαγωγών, συμμετοχή στις απογραφές, customer service
 • Επίλυση προβλημάτων στην παραλαβή, διαθεσιμότητα και επάρκεια των υλικών, inventory control


Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ θετικών επιστημών
 • Μεταπτυχιακές σπουδές σε Logistics θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1-2 έτη σε αντίστοιχο αντικείμενο
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (επιθυμητή γνώση SAP)


Προσφέρουμε

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως στείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα (αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης)

Για περισσότερες θέσεις εργασίας και για αποστολή βιογραφικού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της famarforms.applymycv.gr