Ευκαιρία εργασίας στην εταιρεία για τη φροντίδα παιδιών και οικογενειών "Μέριμνα"
18/1/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Ευκαιρία εργασίας στην εταιρεία για τη φροντίδα παιδιών και οικογενειών "Μέριμνα"

Η Μέριμνα είναι μια εταιρία για τη φροντίδα παιδιών και οικογενειών στην αρρώστια και το θάνατο. Αυτή τη περίοδο ζητά να καλύψει Θέση Γραμματείας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

α) Απόφοιτη σχολής γραμματέων
β) Άριστη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή
γ) Δεξιότητες επικοινωνίας
δ) Οργανωτικές ικανότητες
ε) Αγγλικά επιπέδου proficiency
και ηλικίας 25 έως 45 ετών

Αποστολή βιογραφικών στο kalrous@yahoo.gr


Ιστοσελίδα


Πηγή: socialpolicy.gr