Θέση εργασίας στην εταιρεία Public
21/1/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία Public

Web Content Marketing Executive Κωδικός Αγγελίας: CDIG/1214 WCM_Ex @ Public

Η θέση αναφέρεται στον Tech Content Marketing Supervisor της εταιρείας.

Περιγραφή θέσης

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με το περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) τουλάχιστον ως πελάτης, καθώς και τη συμπεριφορά του διαδικτυακού καταναλωτή. Θα είναι μέλος της ομάδας που ευθύνεται για την καθημερινή παρακολούθηση και ενημέρωση της ιστοσελίδας, θα δημιουργεί content για νέα προϊόντα και θα συμμετέχει σε έργα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce projects). Η παρακολούθηση των τάσεων και του ανταγωνισμού θα πρέπει να είναι μέρος της φύσης του.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε Marketing Management, Information Technology / Πληροφορική ή e-Commerce
 • Αρίστη γνώση χρήσης Η/Υ και Internet
 • Υψηλό επίπεδο εξοικείωσης με την τεχνολογία, τα προϊόντα και τις τάσεις της
 • Πολύ καλό επίπεδο copyrighting και πολύ καλή σχέση με τα νούμερα
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)
 • Επιθυμητά Προσόντα
 • Γνώση Adobe Photoshop και HTML κώδικα
 • Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης ομάδας
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Αυτοπαρακίνηση, ενθουσιασμός και πάθος
 • Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, λήψη πρωτοβουλιών και καινοτόμος σκέψη


Η εταιρεία παρέχει

 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση


Αποστολή Βιογραφικού