Ευκαιρία καριέρας στον Όμιλο Vivartia
21/1/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Ευκαιρία καριέρας στον Όμιλο Vivartia

Ο Όμιλος Εταιριών Εστίασης Goody’s / Everest ενδιαφέρεται να καλύψει θέση:

Δικηγόρου, Κωδ. GEL 12/14

Καθήκοντα:

  • Ορθή τήρηση της νομοθεσίας, σύνταξη εμπορικών συμβάσεων πάσης φύσεως, παροχή συμβουλών με στόχο τον περιορισμό των νομικών κινδύνων
  • Σύνταξη γνωματεύσεων εκτιμώντας το νομικό ρίσκο.
  • Επιλαμβάνεται των επιδικιών της εταιρίας, συνεργαζόμενος/η κατά περίπτωση και όπου απαιτείται με εξωτερικούς δικηγόρους για τον δικαστηριακό χειρισμό τους.


Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Νομικής
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Χειρισμό Η/Υ, MS-Office
  • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε εμπορικό και εργατικό δίκαιο με δικαστηριακή εμπειρία


Αποστολή Βιογραφικού