Θέση εργασίας στην εταιρεία Hellenic Seaways
22/1/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία Hellenic Seaways

Η Hellenic Seaways, η μεγαλύτερη ακτοπλοϊκή εταιρία του Αιγαίου, επιθυμεί να προσλάβει:

IT Administrator για την Διεύθυνση Πληροφορικής

Περιγραφή θέσης

 • Υποστήριξη των συστημάτων & της δικτυακής υποδομής της εταιρείας.
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους υπαλλήλους και τα πλοία της εταιρείας
 • Συμμετοχή στην εγκατάσταση, δικτύωση, παραμετροποίηση, συντήρηση και διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας
 • Διάγνωση βλαβών, επίλυση προβλημάτων, καθώς και τη διαχείριση υποδομής δομημένης καλωδίωσης (δικτύου/τηλεφωνίας) και εξοπλισμού
 • Εγκαθιστά, υποστηρίζει, διαχειρίζεται και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.


Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής. Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Επαγγελματικές πιστοποιήσεις θα ληφθούν σοβαρά υπόψη
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 ετών σε ανάλογη θέση
 • Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows server σε επιχειρηματικό περιβάλλον, ενδεικτικά: Domain admin, Group policy, Vmware - Virtualization, Backup/restore, security
 • Καλή γνώση Exchange server, Outlook
 • Καλή γνώση δικτύων, ενδεικτικά: Cisco routers, Switches, Firewalls, Vlan's, Wifi
 • Βασική Microsoft sql server, MySql
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ευελιξία, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Αυτοπαρακίνηση και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
 • Κάτοχος διπλώματος μηχανής ή/και αυτοκινήτου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)


Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

 • Προγραμματισμός σε VB.NET
 • Administration Linux διανομών
 • AS400 administration


Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως IT02


Αποστολή Βιογραφικού