Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους από το Beijing Institute of Technology
25/1/2015 Υποτροφίες  
Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους από το Beijing Institute of Technology

Στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών του Beijing Institute of Technology (BIT) αναμένεται να προσφερθούν πέντε (5) υποτροφίες διάρκειας δύο (2) χρόνων για μεταπτυχιακές σπουδές και διάρκειας τεσσάρων (4) χρόνων για διδακτορικές σπουδές, οι οποίες θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβρη 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις ακόλουθες ιστοσελίδες http://laihua.csc.edu.cn και http://isc.bit.edu.cn/ προκειμένου να αναζητήσουν πληροφορίες και να αντλήσουν το έντυπο της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή.

Επιπλέον, για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις:


Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων πρέπει να έχουν περιέλθει στο Ίδρυμα μέχρι την 10η Απριλίου 2015.