20 Υποτροφίες για μεταπτυχιακά από το πανεπιστήμιο του Warwick!
26/1/2015 Υποτροφίες  
20 Υποτροφίες για μεταπτυχιακά από το πανεπιστήμιο του Warwick!

Υποτροφίες 2015 για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, από το Πανεπιστήμιο του Warwick! 

Τομείς

Πρόκειται για Full Time προγράμματα με κεντρικούς τομείς:

  • MSc Advanced Mechanical Systems
  • MSc Biomedical Engineering
  • MSc Communications and Information Engineering
  • MSc Energy and Power Engineering
  • MSc Sustainable Energy Technologies
  • MSc Tunnelling and Underground Space 


Ποσό υποτροφίας 

Το ύψος της Υποτροφίας είναι 4,000 λύρες για ένα χρόνο.


Υποβολή Αιτήσεων 

Καταληκτική ημερομηνία: 15 Μαΐου 2015.

Αναλυτικές πληροφορίες και λεπτομέρειες στο scholarshipstimes.com

Πηγή: neolaia.gr