Υποτροφία σε Έλληνες για μεταπτυχιακές σπουδές από το Newcastle University
2/2/2015 Υποτροφίες  
Υποτροφία σε Έλληνες για μεταπτυχιακές σπουδές από το Newcastle University

Το Newcastle University, προσφέρει υποτροφία έως και £2,500 σε Έλληνες φοιτητές για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Υποβολή Αιτήσεων

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιούνιος 30, 2015

Πληροφορίες Υποτροφίας

Περισσότερες πληροφορίες για την υποτροφία μπορείτε να μάθετε στον σύνδεσμο: http://scholarship-positions.com .