Θέσεις εργασίας στην εταιρεία ΤΙΤΑΝ
4/2/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην εταιρεία ΤΙΤΑΝ

SAP Production Planning Business Engineer (κωδ.1519)
Based at the company’s Headquarters in Athens, Greece


Main duties and responsibilities:

 • Analyzes business requirements, designs and prototypes business solutions in the areas of SAP PP & QM and customizes company’s SAP system in those areas. 
 • Manages IT projects in the area of expertise (SAP PP and QM) with multi-country team members. 
 • Understands and takes into account all integration points of SAP PP and QM with other modules (CO, MM, PM). 
 • Provides technical requirements to SAP ABAP developers for implementing custom programs or reports in the areas of responsibility. 
 • Designs and creates reports in company’s SAP BW/BI platform concerning the areas of expertise (SAP PP and QM). 
 • Tests ABAP programs and/or reports in the areas of expertise (SAP PP and QM).
 • Interfaces with functional teams to ensure proper integration of business processes and procedures with information technology and to identify customer solutions. 
 • Develops and implements all changes in accordance to established change management processes and procedures. 
 • Provides technical support and training to users on matters related to the areas of expertise (SAP PP and QM). 
 • Maintains effective and cooperative working relationships with process owners, technical and functional team members, and users.Infrequent travelling may be required to support TITAN Business Units Candidate profile:

 • B.S. in Computer Science, Information Technology or Engineering. 
 • 6+ years of experience as a SAP PP consultant (either in a consulting company or in a production company). 
 • Strong understanding of SAP PP integration with other modules. 
 • Understanding of change management processes and procedures in SAP environment. 
 • Experience in preparing and maintaining technical program documentation including specifications, test conditions, test plans, and test data. 
 • Ability to deliver on complex project requirements and tasks. 
 • Excellent team worker with costumer service orientation 
 • Strong written and verbal communication skills in Greek and English 
 • Experience in SAP QM and SAP CO is considered a strong advantage. 
 • Experience in SAP BW/BI is considered a strong advantage. 
 • SAP PP academy certification is considered a plus 
 • Military Service fulfilled (if applicable). 


Η Εταιρία επενδύοντας στο Ανθρώπινο Δυναμικό της, προσφέρει δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης, ελκυστικό πακέτο αποδοχών, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα έως τις 18/2/2015, επιλέγοντας τη θέση με κωδικό 1519SAP ABAP Developer (κωδ.1501)
Based at the company’s Headquarters in Athens, Greece


Main duties and responsibilities:

 • Directly reports to Business Applications Systems Manager. 
 • His/her main responsibility is to perform SAP ABAP design, development, testing, and debugging work related to the implementation, enhancement, and support of SAP modules. 
 • Interfaces with functional teams to ensure the proper integration of business processes and procedures with information technology and to identify customer solutions. 
 • Develops and implements all changes in accordance to established change management processes and procedures. 
 • Provides technical support to users on matters related to complex programming of SAP modules. 
 • Prepares and maintains technical program documentation including but not limited to specifications, test conditions, test plans, and test data. 
 • Provides technical assistance and training to functional staff. 
 • Maintains effective and cooperative working relationships with process owners, technical and functional team members, and users.


Candidate profile:

 • B.S. in Computer Science or Information Technology. 
 • 5+ years of experience as a SAP ABAP developer. 
 • 5+ years of experience with SAP modules and functionality, including SD, MM, FICO, PM and PP. 
 • Understanding of change management processes and procedures in an SAP environment. 
 • Experience in preparing and maintaining technical program documentation including specifications, test conditions, test plans, and test data. 
 • Ability to deliver on complex project requirements and tasks. 
 • Proficiency in MS Project and MS Office applications (Word, Excel, PowerPoint, Visio). 
 • Greek Native Speaker with Excellent knowledge of English language. 
 • Strong written and verbal communication skills in Greek and English. 
 • Excellent customer service skills. 
 • SAP ABAP academy qualification is considered a plus. 
 • Java Script development and Web User Interface Design knowledge is considered a plus. 
 • Military Service fulfilled (if applicable).


Η Εταιρία επενδύοντας στο Ανθρώπινο Δυναμικό της, προσφέρει δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης, ελκυστικό πακέτο αποδοχών, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα έως τις 18/2/2015 επιλέγοντας τη θέση με κωδικό 1501IT Project Manager(κωδ.1517)
Based at the company’s Headquarters in Athens, Greece


Main duties and responsibilities:

 • Closely collaborates with Group IT Director to develop Annual IT Strategic Plans, as well as with the IT and Business resources required to successfully implement projects planned. 
 • Participates and supports Group IT strategic analysis and planning of complex and/or large-scale information technology projects at Country, Region & Corporate level. 
 • Organizes and manages all phases of projects to ensure satisfactory and timely completion of deliverables and overall project. 
 • Develops project plans including goals, objectives, scope, budget, deliverables, resources needed, schedules, timelines, methods for measuring results, security and risk assessment. 
 • Assembles, coordinates and directs project team members; assigns individual responsibilities. Monitors team member performance and acts as technical resource when needed. 
 • Coordinates procurement and contracting activities for assigned projects including development of requests for proposals, analysis of bids, and contract awards. 
 • Reviews and effectively responds to changes in project scope, resources or required deliverables. 
 • Effectively manages change introduced by new IT products and/or services at country, Region and Group level. 
 • Plans, develops, prepares and disseminates project standards. Produces project reports for senior management, project sponsors, functional and technical personnel and project stakeholders.


Candidate profile:

 • BSc in Engineering, Information Systems Management or Information Technology. 
 • MSc in Project Management or Project Management certification (PMP, Prince2 Practitioner). 
 • 6+ years of project management, with 3+ years in International environment. 
 • 3+ years’ experience coordinating and/supporting IT business processes. 
 • Project Manager at 2+ SAP ERP full-blown implementations. 
 • Solid understanding of ASAP project management methodology. 
 • Very good understanding of SAP solutions (ERP, BW, BI, BPC, etc). 
 • Good understanding of Microsoft and Cisco technologies. 
 • Excelllent oral and written skills in English and Greek. 
 • Knowledge of information technology applications, processes, software and hardware. 
 • Experience in planning and managing cross-country, multi-cultural, cross-functional information technology projects. 
 • Strong relationship building and ability to communicate effectively verbally and in writing. 
 • SAP Associate Project Manager certification and ITIL certification (desirable). 
 • Military Service fulfilled (if applicable).


Η Εταιρία επενδύοντας στο Ανθρώπινο Δυναμικό της, προσφέρει δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης, ελκυστικό πακέτο αποδοχών, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα έως τις 18/2/2015, επιλέγοντας τη θέση με κωδικό 1517


Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, είναι διεθνής παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια λειτουργία που συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.


Apply