Υποτροφίες 2015 – 2016 σε Έλληνες από το Wallonie-Bruxelles International
10/2/2015 Υποτροφίες  
Υποτροφίες 2015 – 2016 σε Έλληνες από το Wallonie-Bruxelles International

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από τον φορέα Wallonie-Bruxelles International.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στις ιστοσελίδες και μέσω mail στο l.delcourte@wbi.be: