Θέση εργασίας στη Βιομηχανία Γάλακτος Κρι Κρι
10/2/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στη Βιομηχανία Γάλακτος Κρι Κρι

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ ζητά να προσλάβει Junior Brand Manager, στην περιοχή της Αθήνας.

Αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του εταιρικού πλάνου Marketing και Επικοινωνίας.
 • Συνεργασία με όλα τα τμήματα της εταιρίας και με εξωτερικούς συνεργάτες (διαφημιστικές εταιρίες, ερευνών αγοράς, δημοσίων σχέσεων, κλπ).
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.


Για τη παραπάνω θέση προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας


Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με κατεύθυνση Marketing
 • Απόφοιτος σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ήMarketing
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία 2 ετών σε ανάλογη θέση σε εταιρίες F.M.C.G. κρίνεται απαραίτητη
 • Άριστος χειρισμός Internet & προγραμμάτων MS Office
 • Ηλικία μέχρι 32 ετών
 • Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
 • Δυναμική προσωπικότητα, φιλοδοξία, θετική διάθεση
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες


Στείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: career@krikri.gr.