Θέσεις εργασίας στην εταιρεία Solar Cells Hellas
11/2/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην εταιρεία Solar Cells Hellas

1) H εταιρία Solar Cells Hellas, αναζητά Δικηγόρο για πλήρη εσωτερική εργασία

Περιγραφή Θέσης:

 • Δικηγόρος με ειδίκευση σε υποθέσεις Εμπορικού Δικαίου (Ανώνυμες Εταιρείες, εμπορικές συμβάσεις, δίκαιο της ενέργειας)


Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ
 • Αποδεδειγμένη πρακτική εμπειρία στο Δίκαιο των Εμπορικών εταιρειών και τη λειτουργία τους
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής
 • Άριστη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (παροχή σχετικών πιστοποιήσεων)


Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα στο fax: 210 9537618 ή στο e-mail: hr@schellas.gr ή επικοινωνήστε στο 210 9595159 με την κυρία Χριστοδουλάκη Μαριάνθη.


2) H εταιρία Solar Cells Hellas, αναζητά για πρόσληψη μισθωτής εργασίας αορίστου χρόνου

Γεωπόνος

Περιγραφή Θέσης:

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Θερμοκηπίων Υδροπονίαςκαι Συσκευαστηρίων
 • Περιοχή Βασικής δραστηριότητας Βάρδα Ηλείας και ΒΙΠΕ Πάτρας


Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ Γεωπονικού Πανεπιστημίου
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής
 • Άριστη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (παροχή σχετικών πιστοποιήσεων)


Επιθυμητά Προσόντα:

 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Εξειδίκευση σε θέματα φυτοτεχνίας
 • Επιθυμητή η μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε θέματα υδροπονικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων
 • Προϋπηρεσία επιθυμητή σε αντικείμενο σχετικό με την προσφερόμενη θέση
 • Επιθυμητή η μόνιμη κατοικία στην περιοχή δραστηριότητας.


Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα στο fax: 210 9537618 ή στο e-mail: hr@schellas.gr ή επικοινωνήστε στο 210 9595159 με την κυρία Χριστοδουλάκη Μαριάνθη.