Υποτροφίες 2015 «Ανδρέας Μεντζελόπουλος» για μεταπτυχιακές σπουδές σε ΗΠΑ και Καναδά
16/2/2015 Υποτροφίες  
Υποτροφίες 2015 «Ανδρέας Μεντζελόπουλος» για μεταπτυχιακές σπουδές σε ΗΠΑ και Καναδά

Το Πανεπιστήµιο Πατρών χορηγεί µέχρι πέντε (5) «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» για µεταπτυχιακές
σπουδές σε Πανεπιστήµια των Η.Π.Α και του Καναδά, σε τελειόφοιτους και
απόφοιτους των Τµηµάτων της Σχολής Θετικών Επιστηµών, Πολυτεχνικής Σχολής,
Σχολής Επιστηµών Υγείας, καθώς και των Τµηµάτων Οικονοµικών Επιστηµών και
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστηµίου Πατρών.

Η έναρξη της χορήγησης των υποτροφιών θα γίνει από το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.
Το ποσό κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται µέχρι τα 50.000,00 δολάρια Η.Π.Α. ετησίως. Η καταβολή µέρους της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρξη του εξαµήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και θα διαρκέσει για δύο χρόνια, εφόσον η επίδοση κρίνεται ικανοποιητική.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί από διεθνώς αναγνωρισµένα Πανεπιστήµια των Η.Π.Α, για µεταπτυχιακές σπουδές, επιπέδου Masters ή Ph.D.

Υποβολή Αιτήσεων

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µε την κ. Μαρία Πετροπούλου, στο τηλέφωνο: +30 2610 997961, email:

mpetropoulou@upatras.gr   ή στο http://www.upatras.gr/el/node/4007.