10 Προπτυχιακές Υποτροφίες 2015-2016 από το Kingston University
18/2/2015 Υποτροφίες  
10 Προπτυχιακές Υποτροφίες 2015-2016 από το Kingston University

Το Πανεπιστήμιο του Kingston στην Μεγάλη Βρετανία, ανακοίνωσε 10 προπτυχιακές υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε φοιτητές από όλο τον κόσμο.

Υποβολή Αιτήσεων

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει ορισθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2015.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα: http://scholarship-positions.com .