"Κατάρτιση ενός επιτυχημένου Business Plan" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά
18/2/2015 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
"Κατάρτιση ενός επιτυχημένου Business Plan" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το σεμινάριο "Κατάρτιση ενός επιτυχημένου Business Plan".

Σκοπός Διαλέξεων

Περιεχόμενα Διαλέξεων

Μία από τις σημαντικότερες και πιο απαιτητικές επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι η κατάρτιση ενός business plan για τη δημιουργία μίας νέας οικονομικής μονάδας, την ανάληψη ενός νέου επενδυτικού έργου, τη χαρτογράφηση και το σχεδιασμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Απαιτούμενο Υπόβαθρο Συμμετεχόντων

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα απευθύνεται σε άτομα τα οποία ανεξάρτητα από το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο θέλουν να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την υλοποίηση και δημιουργία ενός "Business Plan".

Σε ποιους απευθύνεται

Ιδιαίτερα θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των φοιτητών, επιχειρηματιών, managers και στελεχών επιχειρήσεων αλλά και οποιουδήποτε αναζητά τη γνώση ενός εξαιρετικού και αποτελεσματικού μέσου επίτευξης των επιχειρηματικών του στόχων.

Περιεχόμενα ∆ιαλέξεων

Διάλεξη 1η – Εισαγωγή

 • Καθορισμός Γενικών Στόχων
 • ∆ομή
 • Αναζήτηση Απαραίτητου Υλικού


Διάλεξη 2η – Περιγραφή εταιρείας

 • Ανάλυση λειτουργίας
 • Οργανωτική ∆ομή
 • ∆ιαχρονική Εξέλιξη


Διάλεξη 3η – Ανάλυση Αγοράς, Μακροανάλυση

 • Θέση Εταιρείας στον Κλάδο και την Αγορά
 • Στατιστικά Εργαλεία εντοπισμού τάσεων
 • Ανάλυση Πελατολογίου
 • Κανάλια ∆ιανομής
 • Τρόποι ∆ιείσδυσης στην Αγορά


Ολοκληρώνοντας τις διαλέξεις αυτές, θα έχετε λάβει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είστε σε θέση να ξεκινήσετε το σημαντικότερο και δυσκολότερο κομμάτι ενός business plan... τη συγγραφή του.

Διάλεξη 4η – Προϊόντα-Υπηρεσίες

 • Περιγραφή προϊόντων
 • Κύκλος Ζωής
 • Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
 • Positioning


Διάλεξη 5η – Στρατηγική Marketing

 • Προϊόν
 • Τιμή
 • ∆ιανομή
 • Προώθηση


Διάλεξη 6η – Καθορισμός

 • Εργαλεία Καθορισμού Στόχων
 • Ορισμός Σεναρίων Στοχοποίησης
 • Μέθοδοι Παρακολούθησης - Αναθεωρήσεις


Ολοκληρώνοντας τις διαλέξεις αυτές, θα έχετε λάβει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είστε σε θέση να κατανοήσετε και αναλύσετε το μικροπεριβάλλον σας, την ίδια σας την εταιρία , την παρούσα της θέση και βέβαια να εντοπίσετε τις μεθόδους που θα οδηγήσουν στην εξέλιξή της .

Διάλεξη 7η – Ανάλυση Κινδύνων

 • Εντοπισμός Κινδύνων (εντός & εκτός εταιρίας)
 • Τρόποι Αντιμετώπισης
 • Κατάρτιση Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης


Διάλεξη 8η – Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

 • Ισολογισμός
 • Χρηματοροές
 • Αποτελέσματα Χρήσεως
 • Break Even Analysis
 • Καθορισμός Απαιτούμενης Επένδυσης


Διάλεξη 9η – Επίλογος

 • Συμπεράσματα πλάνου
 • Μέθοδος επιτυχημένης Καταγραφής και Σύνθεσης των Ευρημάτων


Οι διαλέξεις αποτελούνται τόσο από θεωρητικές τοποθετήσεις που θα ενημερώνουν ακαδημαϊκά τον συμμετέχοντα για τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων, όσο και από πρακτικές, παρουσιάζοντας σε αναλυτικά βήματα τη δημιουργία Business Plans εταιριών διαφόρων εκμεταλλεύσεων.

Σκοπός των θεματικών ενοτήτων είναι η πλήρης και εμπεριστατωμένη κατάρτιση κάθε συμμετέχοντα, δίνοντας του με το πέρας των διαλέξεων την ικανότητα να είναι άμεσα σε θέση να δημιουργήσει αποτελεσματικά Business Plans.

Η εκμάθηση των εργαλείων θα συνδυαστεί με την παράλληλη κατάρτιση ενός επιχειρηματικού πλάνου για ένα επενδυτικό σχέδιο – εταιρείας της επιλογής του συμμετέχοντος στο πρόγραμμα.

Δείτε εδώ όλα τα σεμινάρια της 3ης Θεματικής Ενότητας – Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων .

Διάρκεια - Αιτήσεις

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 3 μήνες (12 εβδομάδες). Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 5 Μαρτίου, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος elearning.xrh.unipi.gr, ενώ τα μαθήματα ξεκινούν 9 Μαρτίου.

Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς:

 • Λειτουργεί με επιτυχία για 7η συνεχή χρονιά, έχει εκπαιδεύσει περίπου 5.000 άτομα και ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων του όπως καταδεικνύουν οι υψηλοί δείκτες ικανοποίησης των αξιολογήσεων.
 • Έχει επιλεγεί από 150 και άνω επιχειρήσεις για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους.
 • Το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από 75 εξειδικευμένα μαθήματα που συνδέουν θεωρία και πράξη και συνεχώς επικαιροποιείται καλύπτοντας την ανάγκη για διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων, ώστε να ανταπεξέρχονται στο σημερινό, σύγχρονο και ιδιαίτερα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.
 • Προσφέρει ένα ευέλικτο πρόγραμμα εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης που καταργεί χωροχρονικά όρια και παρέχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους ανεξαρτήτως περιοχής κατοικίας και καθημερινών υποχρεώσεων , δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να το παρακολουθούν από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή έχουν ελεύθερο χρόνο. Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη. Χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.
 • Διεξάγεται υπό την επιστημονική εποπτεία ενός εκ των αναμφισβήτητα κορυφαίων Ακαδημαϊκών Τμημάτων της χώρας.
 • Συνεργάζεται με έμπειρους διδάσκοντες - μέλη ΔΕΠ και καταξιωμένους επαγγελματίες - παρέχει ποιοτικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και άμεση υποστήριξη σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στις συνεργασίες συγκαταλέγονται η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την διεξαγωγή των μαθημάτων της 7ης Θεματικής Ενότητας και η TUV ACADEMY για τη διεξαγωγή της 4ης Θεματικής Ενότητας.
 • Έχει μειώσει τα δίδακτρα προς όλους τους συμμετέχοντες, έχει θεσπίσει καταβολή μειωμένων διδάκτρων σε ανέργους, πολύτεκνους (τρίτεκνους), ΑμεΑ, αποφοίτους ή φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, συμμετέχοντες που έχουν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα προηγούμενου κύκλου ή θα παρακολουθήσουν ταυτόχρονα τουλάχιστον δύο μαθήματα.
 • Έχει πιστοποιηθεί από την TUV Austria Hellas σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει (Νο.:01012153).