112 θέσεις εργασίας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
24/2/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
112 θέσεις εργασίας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δώδεκα (112) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που εδρεύει στο Δήμο Αθηνών του Νομού Αττικής.

Θέσεις:

  • ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ (Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-10-2015) Σύνολο Θέσεων: 100
  • ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-10-2015) Σύνολο Θέσεων 8
  • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ (Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-10-2015) Σύνολο Θέσεων: 4


Προκήρυξη