Σεμινάριο Softone ERP - Πιστοποιημένο πρόγραμμα από την SOFTONE
26/2/2015 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Σεμινάριο Softone ERP - Πιστοποιημένο πρόγραμμα από την SOFTONE

Το Future Business School ξεκίνησε εγγραφές για το πρόγραμμα λογιστικής Softone ERP, ένα πρόγραμμα πιστοποιημένο από την Softone.

Σκοπός του σεμιναρίου ERP της Softone είναι να προσδώσει στον εκπαιδευόμενο μοναδικές ικανότητες στο βιογραφικό του. Δεν νοείται λογιστική χωρίς μηχανογράφηση, καθώς πλέον δεν υπάρχουν χειρόγραφα συστήματα. Οι δε συναλλαγές της επιχείρησης αλλά και του ιδιώτη με το κράτος, γίνονται μέρα με την μέρα αποκλειστικά μέσω προγραμμάτων και internet. Αυτονόητα λοιπόν η μηχανογραφημένη λογιστική, και μάλιστα η εκ βάθος γνώση της, αποτελούν κάτι παραπάνω από δεδομένο για οποιονδήποτε επιθυμεί να ασχοληθεί με τα λογιστικά.

Απευθύνεται

Απευθύνεται σε απόφοιτους οικονομικών σχολών, σε εργαζόμενους που ασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν σε λογιστήρια, επαγγελματίες μηχανογράφους, στελέχη υποστήριξης προγραμμάτων, πωλητές software, στελέχη ERP, Στελέχη εμπορικής και ταμειακής διαχείρισης.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - 15 ώρες διδασκαλίας

 • Άνοιγμα εταιρίας, παραμετροποίηση αρχείων, άνοιγμα χρήσης
 • Άνοιγμα προμηθευτών, τρίτων , πιστωτών
 • Άνοιγμα πελατών
 • Άνοιγμα ειδών αποθήκης
 • Άνοιγμα πωλητών, καθορισμός στόχων, παρακολούθηση προόδου
 • Παραστατικά διακίνησης : Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, Πιστωτικά, Ακυρωτικά κτλ.
 • Παραστατικά ταμειακής διαχείρισης: Αποδείξεις και εντάλματα πληρωμών, αποδείξεις είσπραξης, λιανική πώληση κτλ
 • Κύκλωμα αξιογράφων: Επιταγές, γραμμάτια, υποσχετικές κτλ
 • Απογραφή αποθήκης - πελατών, προμηθευτών, κλεισίματα
 • Ισοζύγιο - καρτέλες αποθήκης, πελατών - προμηθευτών
 • Ταμειακές ροές, παρακολούθηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων, ενηλικίωση υπολοίπου
 • Διαδικασία δημιουργίας αρχείου ΚΕΠΥΟ, ηλεκτρονική αποστολή του


ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - 10 ώρες διδασκαλίας

 • Άνοιγμα εταιρίας, χρήσης, καθορισμός βασικών παραμέτρων και αρχείων
 • Μητρώο παγίων, υπολογισμός αποσβέσεων
 • Άνοιγμα ενδεικτικών λογαριασμών στο λογιστικό σχέδιο
 • Δημιουργία λογιστικών εγγραφών, απλών και σύνθετων
 • Δημιουργία πρότυπων άρθρων
 • Τακτοποίηση και διόρθωση λογιστικών άρθρων
 • Γενικά και αναλυτικά καθολικά, καρτέλες λογαριασμών
 • Συμφωνίες λογιστικής με εμπορική διαχείριση
 • Σύνταξη προσωρινών, προσαρμοσμένου και οριστικών ισοζυγίων
 • Εργασίες τέλους χρήσεως- κλεισίματα και ισολογισμός
 • Γέφυρες μεταξύ λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης
 • Οριστικοποίηση εγγραφών, θεωρημένα ισοζύγια


ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - 7 ώρες διδακαλίας

 • Άνοιγμα εργαζόμενου, ταμείων, ωραρίων. Διαδικασία πρόσληψής του, σχετικά έντυπα
 • Αποχώρηση εργαζόμενου από την εταιρία, διαδικαστικά, έντυπα, υποβολές
 • Είδη μισθοδοσίας – τύποι αποδοχών, μερική και πλήρης απασχόληση, νυχτερινά, Κυριακές, Ασθένεια, άδειες κτλ.
 • Ηλεκτρονική αποστολή ΑΠΔ και Οριστικής φόρου μισθωτών υπηρεσιών


ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (βιβλία β' κατηγορίας) - 4 ώρες διδασκαλίας

 • Άνοιγμα εταιρίας, χρήσης, καθορισμός βασικών παραμέτρων και αρχείων
 • Άνοιγμα ενδεικτικών λογαριασμών εσόδων-εξόδων
 • Δημιουργία εγγραφών εσόδων-εξόδων
 • Βιβλίο εσόδων-εξόδων
 • Εκτυπώσεις
 • Δημιουργία πρότυπων εγγραφών
 • Γέφυρες μεταξύ έσοδα-έξοδα και εμπορικής διαχείρισης
 • Συμφωνίες έσοδα έξοδα με εμπορική διαχείριση


Διάρκεια - Τόπος Διεξαγωγής

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 36 ώρες.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις του Future Business School, Αρκαδίας 16Α, Περιστέρι (πλησίον μετρό Αγ. Αντωνίου)

Πιστοποίηση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από την Softone.

Μεθοδολογία Διδασκαλίας

Η διδασκαλία γίνεται σε σύγχρονους υπολογιστές και εμπλουτίζεται με εργασίες και πρακτικές εφαρμογές.

Παροχές

Ηλεκτρονικές σημειώσεις, Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Περισσότερες πληροφορίες και για εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα λογιστικής Softone ERP μπορείτε να βρείτε εδώ.

To Future Business School

Το Future Business School είναι ένας εξαιρετικά επιτυχημένος εκπαιδευτικός φορέας που προσφέρει όλα τα εφόδια που αποτελούν εγγύηση για επαγγελματική σταδιοδρομία υψηλών προδιαγραφών στον κόσμο της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων από το 2000, παρέχοντας ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων. Tα εκπαιδευτικά προγράμματα του Future Business School ανανεώνονται συνεχώς και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων και καινοτόμων θεματικών ενοτήτων.

Παράλληλα προσφέρει προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με φορείς πιστοποίησης που διασφαλίζουν την αξιοπιστία των υπηρεσιών του, όπως:

 • ΤÜV AUSTRIA ACADEMY (Hellas) , η οποία αποτελεί τον εκπαιδευτικό οργανισμό του TÜV AUSTRIA GROUP
 • ACTA , που αποτελεί Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • SOFTONE
 • ADOBE


Η επαγγελματική συνείδηση, η κοινωνική ευθύνη και το κύρος των στελεχών, καθιστούν τοFuture Business School πρώτη επιλογή των μεγαλύτερων Ιδιωτικών και Δημόσιων εταιριών στην Ελλάδα και στην Κύπρο για την επιμόρφωση των στελεχών τους.

Ακολουθηστε το Future Business School στο facebook εδώ και στο youtube εδώ.