Θέση για πρακτική άσκηση στην εταιρεία Apivita
5/3/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση για πρακτική άσκηση στην εταιρεία Apivita

Η APIVITA με ηγετική θέση στο χώρο του φυτικού φυσικού καλλυντικού και 35 χρόνια με πρωτοπόρο δράση στην Πράσινη Ανάπτυξη

ΖΗΤΑ

Σπουδαστή για εκπόνηση πρακτικής από ΤΕΙ Πληροφορικής

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ:

Η υποστήριξη του συνόλου των αρμοδιοτήτων του τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων της APIVITA.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:

 • Network & Hardware support
 • Network support
 • PCs set up
 • Helpdesk (Support σε χρήστες)
 • Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
 • Support σε εταιρικές εφαρμογές


ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Τελειόφοιτος ΤΕΙ Πληροφορικής
 • Ευχέρεια στη χρήση MS Office
 • Γνώση δικτύων και hardware
 • Γνώση Βάσεων Δεδομένων


ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • Μισθός πρακτικής άσκησης
 • Μεταφορά από και προς τις εγκαταστάσεις με εταιρικό λεωφορεία


Οι ασκούμενοι θα έρθουν σε επαφή και θα αποκτήσουν εμπειρία σε ένα οργανωμένο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Δεκτές γίνονται οι αιτήσεις από υποψηφίους που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα εκπόνησης πρακτικής άσκησης από τη σχολή τους.

Εάν σας ενδιαφέρει η απασχόληση στην APIVITA και ο τρόπος ζωής σας ταιριάζει με τη φιλοσοφία μας μπορείτε να στείλετε βιογραφικό στο Tμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού: hr@apivita.com