Πρακτική άσκηση φοιτητών στην Ιδιωτική Κλινική «ΜΗΤΕΡΑ»
8/3/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Πρακτική άσκηση φοιτητών στην Ιδιωτική Κλινική «ΜΗΤΕΡΑ»

Ζητούνται τελειόφοιτοι των τμημάτων «Διοίκησης Επιχειρήσεων» και «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης στην Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική – Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινικής Α.Ε. «ΜΗΤΕΡΑ» για την περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην κα Κατσαρού Νίκη (e-mail: nkatsarou@mitera.gr), τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6869928, αριθμός fax: 210 6869465