Πρακτική άσκηση στην εταιρεία Cyta
11/3/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Πρακτική άσκηση στην εταιρεία Cyta

Πρακτική Άσκηση στη Τεχνική Εξυπηρέτηση_Έλεγχο Εξοπλισμού (Praktiki_TEP_CPEs)

Περιγραφή Θέσης / Καθήκοντα:

Οι πρακτικά ασκούμενοι θα εκπαιδευτούν:

  • στον έλεγχο, την παραμετροποίηση και την αναβάθμιση τερματικών εξοπλισμών CPEs
  • στις μικτονομήσεις και βλάβες τηλεπικοινωνιακών βρόχων
  • στις εγκαταστάσεις και παραμετροποιήσεις οικιακών και επαγγελματικών τερματικών εξοπλισμών VOIP


Τόπος Απασχόλησης

  • Αθήνα και Μεταμόρφωση Αττικής
  • Πάτρα


Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Απαιτούμενα προσόντα(Ακαδημαϊκά/ Επαγγελματικά):

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φοιτητές των Τμημάτων Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας / μηχανολογίας και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική τους άσκηση

Ατομικές Ικανότητες:

  • Προφορική Επικοινωνία
  • Γραπτή Επικοινωνία
  • Ομαδικότητα


Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα πατώντας Αποστολή Βιογραφικού ή στο fax: 2155008801με την ένδειξη ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΤΕΧΝΙΚΟΙ_ΕΛΕΓΧΟΣ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_10_14.


Πηγή: e-dimosio.gr