Υποτροφίες 2015 για μεταπτυχιακές σπουδές στο Soonchunhyang University
12/3/2015 Υποτροφίες  
Υποτροφίες 2015 για μεταπτυχιακές σπουδές στο Soonchunhyang University

Το Πανεπιστήμιο Soonchunhyang της Κορέας προσφέρει υποτροφίες 2015 για μεταπτυχιακές σπουδές.

Υποβολή Αιτήσεων

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων: 27 Μαρτίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση http://gradu.sch.ac.kr ή στο σχετικό έγγραφο.