Θέση εργασίας στην εταιρεία Aslanis Home
12/3/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία Aslanis Home

Η ASLANIS HOME με πολλών δεκαετιών παρουσία στο χώρο των επώνυμων λευκών ειδών, στο πλαίσιο ανάπτυξής της στον ξενοδοχειακό εξοπλισμό, θα επιλέξει το κατάλληλο -η στέλεχος πωλήσεων για να υποστηρίξει τις πωλήσεις του ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Sales Coordinator (BOGR), αναφέροντας στην διεύθυνση πωλήσεων, θα αναλάβει ενεργά καθήκοντα:

1) ανάπτυξη πωλήσεων και προσέγγιση των ξενοδοχείων Ελλάδος και Ευρώπης,

2) ανάπτυξη υποψήφιου πελατολογίου,

3) Cross Selling προϊόντων.


Απαραίτητα προσόντα:

 • πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ,
 • άριστη γνώση Αγγλικών,
 • πολύ καλή γνώση Η/Υ,
 • ηλικία 26 – 45,
 • εμπειρία στην χρήση προγραμμάτων ERP,
 • η εμπειρία και γνώση στα υφάσματα είναι απαραίτητη,
 • επιτυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί.


Παροχές:

 • άρτια προϊοντική εκπαίδευση,
 • ανέλιξη εντός οργανογράμματος εταιρείας στο τμήμα πωλήσεων,
 • μισθός,
 • ασφάλιση ΙΚΑ.


Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι θα αποστείλουν βιογραφικά άμεσα στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Aslanis Home μέσω e-mail (itogas@aslanishome.gr).