Υποτροφίες 2015 σε νέους φοιτητές από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
20/3/2015 Υποτροφίες  
Υποτροφίες 2015 σε νέους φοιτητές από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» ανακοινώνει 20 υποτροφίες 2015 - 2016 σε νεοεισερχόμενους φοιτητές, οι οποίες προβλέπουν την μείωση του διαχειριστικού κόστους κατά 25% καθ” όλη τη διάρκεια των σπουδών (με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής ολοκληρώνει επιτυχώς 2 Θεματικές Ενότητες ανά εξάμηνο) στους παρακάτω φορείς:

Κύπρος Ελλάδα
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Ένωση Συντακτών Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών
Σύνδεσμος Ξεναγών Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχαιολογικών χώρων
Παγκύπρια Ομοσπονδία Εφέδρων
Αξιωματικών
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Φοιτητές ΑΜΕΑ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Κατεχόμενοι Δήμοι Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Ένωση Βιβλιοθηκονόμων Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Κρήτης

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Φοιτητές ΑΜΕΑ

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας
(ΓΣΕΕ)

Σύνδεσμος Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ)

Διαδικασία Επιλογής

Η απονομή των υποτροφιών θα εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή βάσει των υποψηφιοτήτων που θα κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους και των εισηγήσεων από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του Προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό». Οι υποψήφιοι για υποτροφία θα πρέπει να υποβάλουν αρχικά στην Υπηρεσία Σπουδών ηλεκτρονική αίτηση για εισδοχή στο Πρόγραμμα.

Κριτήρια Επιλογής

 • Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου (ή εξατάξιου Γυμνασίου) και αριθμός ετών που έχουν μεσολαβήσει από τη λήψη του
 • Βαθμός Νέων Ελληνικών
 • Γνώση Αγγλικής ή άλλης Ξένης Γλώσσας
 • Δίπλωμα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης
 • Εργοδότηση σε συναφή επαγγέλματα


Υποβολή Αιτήσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 8 Μαΐου 2015.

Διαδικασία Υποβολής Σχετικών Εγγράφων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» τα εξής δικαιολογητικά:

 • Απόδειξη υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πιστοποίηση μόνιμης διαμονής
 • Κριτήρια επαγγελματικής συνάφειας
 • Πιστοποίηση επαγγελματικής ιδιότητας ή εμπειρίας
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Δήλωση ενδιαφέροντος για μία από τις κατηγορίες των υποτροφιών

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε: http://www.ouc.ac.cy.