Εργαστήριο «Ανάλυση Στοιχείων Λιανικού Εμπορίου “Retail Measurement Workshop” από τη Nielsen σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece
20/5/2013 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Εργαστήριο «Ανάλυση Στοιχείων Λιανικού Εμπορίου “Retail Measurement Workshop” από τη Nielsen σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece

Το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Nielsen, για τη διεξαγωγή ενός εργαστηρίου συνολικής διάρκειας 8 ωρών στην «Ανάλυση Στοιχείων Λιανικού Εμπορίου».

Το εργαστήριο «Ανάλυση Στοιχείων Λιανικού Εμπορίου» (“Retail Measurement Workshop”) που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου, έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους σπουδαστές του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece που φοιτούν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Marketing, να κατανοήσουν τη μεθοδολογία της Nielsen όσον αφορά στη μέτρηση της αγοράς και τη συλλογή των στοιχείων, καθώς και τα διαφορετικά μεγέθη και τακτικές, που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των δεδομένων.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τα διαφορετικά μεγέθη της αγοράς, την σημασία τους όσον αφορά στην ανάλυση της αγοράς, καθώς και τον τρόπο για να συνδυάζουν διαφορετικά δεδομένα και πηγές πληροφόρησης προκειμένου να επιλύουν συγκεκριμένα επιχειρησιακά ζητήματα.

Για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς του σεμιναρίου θα ζητηθεί από τους σπουδαστές του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece να εργαστούν σε ομάδες και να επιλύσουν δύο ποσοτικές και ποιοτικές μελέτες περίπτωσης, οι οποίες είναι βασισμένες σε πραγματικά στοιχεία της αγοράς.

Η οργάνωση του εργαστηρίου αποτελεί την αρχή μιας ευρύτερης συνεργασίας ανάμεσα στην Nielsen και το ALBA με κοινό στόχο την προώθηση της έρευνας και της γνώσης και την ανάπτυξη συνεργειών.