Νέα εργαστήρια για ανέργους σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Μαγνησία από τον ΟΑΕΔ
16/4/2015 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Νέα εργαστήρια για ανέργους σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Μαγνησία από τον ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ θέτοντας ως στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους, προτίθεται να υλοποιήσει Εργαστήρι Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Μαγνησίας.

Έτσι μέσω των Εργαστηρίων του ΟΑΕΔ θα παρασχεθεί στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση σχετικά με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισμό (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών).

Σημειώνεται ότι ύστερα από την διεξαγωγή του εργαστηρίου οι ωφελούμενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής.

Χρήσιμες Ημερομηνίες και ώρες

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νομό Μαγνησίας, θα υλοποιηθεί τη Δευτέρα 27/4/2015 από τις 09:30 έως τις 15:00.

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νομό Αττικής, θα υλοποιηθεί την Τρίτη 28/4/2015 από τις 09:30 έως τις 15:00.

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για τον Νομό Θεσσαλονίκης, θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 29/4/2015 από τις 09:30 έως τις 15:00.

Πληροφορίες

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στους Εργασιακούς Συμβούλους της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ όπου είναι εγγεγραμμένοι.