Θέση εργασίας στην εταιρεία Forthnet
20/4/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία Forthnet

Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών Ψυχαγωγίας και Επικοινωνίας στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει:

Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης:

  • Eίναι υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία του δικτύου μετάδοσης-πρόσβασης και του δικτύου οπτικών ινών.
  • Αντιμετωπίζει προβλήματα του δικτύου μετάδοσης-πρόσβασης και επικοινωνεί με μηχανικούς του κατασκευαστή.
  • Αντιμετωπίζει βλάβες του δικτύου οπτικών ινών και συντονίζει συνεργεία για την αποκατάσταση αυτών.
  • Κατασκευάζει κυκλώματα backbone/backhaul μισθωμένα κυκλώματα που υλοποιούνται μέσω εξοπλισμού ευθύνης του τμήματος.
  • Σχεδιάζει και υλοποιεί επεκτάσεις του δικτύου οπτικών ινών πρόσβασης για την παροχή υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες.


Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με κατεύθυνση στις Τηλεπικοινωνίες.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Τηλεπικοινωνίες θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ MSOffice και Databases.


Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες:

  • Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση.
  • Εμπειρία σε τεχνολογίες πρόσβασης και μετάδοσης (xDSL,FTTx,MW,SDH,DWDM,OTN).
  • Εμπειρία σε εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύου (ΝΜS)
  • Εμπειρία σε διαχείριση έργων ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών.
  • Βασική γνώση τεχνολογιών και πρωτοκόλλων επιπέδου 3 (IP routing).
  • Να διαθέτει ικανότητες σχεδιασμού και οργάνωσης καθώς επίσης και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων υπό συνθήκες πίεσης.
  • Να διαθέτει οργανωτικές, συντονιστικές και αναλυτικές ικανότητες.
  • Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης νέων τεχνολογιών.


Η εταιρία προσφέρει:

  • Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης.
  • Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.
  • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ