Θέση εργασίας σε εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων μέσω της Career In Progress
4/5/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας σε εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων μέσω της Career In Progress

H Career In Progress (www.careerinprogress.gr) είναι μια εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους τομείς της Αναζήτησης Εργασίας, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Ιδέας.

Για λογαριασμό Συνεργάτη της, Εταιρείας Διοργάνωσης Εκδηλώσεων στην Αθήνα, ζητά να καλύψει θέση Graphic Designer.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις:

  • Πτυχίο Γραφιστικής
  • Αποδεδειγμένη Γνώση Αγγλικών σε επίπεδο Proficiency
  • Excellent Knowledge Photoshop, Illustrator, In Design, Office
  • Δείγμα εργασιών (portfolio)
  • Προαιρετική Γνώση Flash, Corel, Max Premier θα ληφθεί θετικά υπόψη
  • Προϋπηρεσία 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση θα ενισχύσει την υποψηφιότητα


Η θέση θα καλυφθεί από άτομο οργανωτικό, δημιουργικό, γρήγορο, με δεξιότητες αποδοτικότητας υπό συνθήκες πίεσης και με ομαδικό πνεύμα.

Παρακαλούμε αποστείλατε Βιογραφικό Σημείωμα και δείγμα εργασιών στο info@careerinprogress.gr, συμπληρώνοντας τον κωδικό (Graph_Designer)