Master in International Business MIB από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
4/5/2015 Μεταπτυχιακά Προγράμματα  
Master in International Business MIB από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του 1ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες για Στελέχη Επιχειρήσεωντο οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες - Master in International Business MIB».

Στο Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες για Στελέχη Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που το πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 1ο κύκλο του ΠΜΣ που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2015, θα είναι 60. Πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Έντυπη αίτηση (λήψη από την ιστοσελίδα ή τη Γραμματεία του ΠΜΣ). Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται υπογεγραμμένη στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Επίσημο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
  • Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
  • Δύο συστατικές επιστολές, από τις οποίες η μία τουλάχιστον να είναι από τον εργασιακό χώρο. Τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή από την ιστοσελίδα του Προγράμματος.
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον 24 μήνες επαγγελματική εμπειρία.
  • Επιπρόσθετα προσόντα (2ο πτυχίο, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια).
  • Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του. Για το TOEFL απαιτείται βαθμός τουλάχιστον 87 στο Internet-based test. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια.
  • Αποδεικτικό πληρωμής για τα τέλη εξέτασης του φακέλου του υποψηφίου 30 ευρώ. Το χρηματικό ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Π.Μ.Σ. Στο αποδεικτικό κατάθεσης, που υποβάλλεται με την αίτηση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου. Το παραπάνω ποσό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.


Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας δύναται να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες πριν από την ημέρα αξιολόγησης των υποψηφίων. Η ημερομηνία αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Εάν ο/η υποψήφιος/α εργάζεται, τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,45% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Β. Μπαρμποπούλου στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κτίριο Διοίκησης, Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ημιώροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891212, στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mib@uom.edu.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι 12.00 - 4.00 μ.μ.