Νέα e-learning Προγράμματα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών
7/5/2015 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Νέα e-learning Προγράμματα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το e - learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) διαθέτει ένα πλήθος προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κατεύθυνση των Παιδαγωγικών και της Ειδικής Αγωγής διάρκειας 3-10 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 22/5/2015 στα ακόλουθα προγράμματα που είναι διαθέσιμα στον τρέχοντα κύκλο σπουδών:


Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 22/5/2015 – Έναρξη Μαθημάτων: 25/5/2015

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της αίτησής σας μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα:http://elearn.elke.uoa.gr/news.html όπου παρουσιάζεται αναλυτικά τοσύνολο των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τηΓραμματεία των προγραμμάτων στα τηλέφωνα 210.36.89.354 και 210.36.89.381, ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση : elearn-secretariat@elke.uoa.gr