Νέα E-learning Σεμινάρια από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
8/5/2015 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Νέα E-learning Σεμινάρια από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η μεγάλη ταχύτητα εξέλιξης και εξειδίκευσης της γνώσης σήμερα επιβάλει τη Δια Βίου Μάθηση. Οι ραγδαίες αλλαγές στον χρηματοοικονομικό τομέα κι όχι μόνο σηματοδοτούν και προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για επικαιροποίηση και διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων, ώστε να ανταπεξέλθουν στο σημερινό, σύγχρονο και ιδιαίτερα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής είναι σχεδιασμένο να καλύψει πλήρως τις σημερινές αυξημένες πρακτικές απαιτήσεις του χώρου της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Επιστήμης, καθώς και συναφή θέματα που σχετίζονται με τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων και τη Χρηματοοικονομική Λογιστική αναλύοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών λειτουργιών του οικονομικού συστήματος. Παράλληλα, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της αγοράς, έχει διευρύνει το Πρόγραμμα Σπουδών του προσφέροντας εκπαιδευτικά αντικείμενα στους τομείς Διοίκησης και Χρηματοδότησης Μεγάλων Έργων (Project Management), Συστημάτων Διαχείρισης και Σύγχρονης Επιχειρηματικότητας, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών των Υπηρεσιών Υγείας, Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Περιβαλλοντικής Χρηματοοικονομικής και Επενδύσεων στο Τομέα της Πράσινης Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Σε συνέχεια της επιτυχημένης του πορείας και πάντα προσανατολισμένο στις ανάγκες για μόρφωση και γνώση εργαζομένων, φοιτητών και επιχειρήσεων, το Πρόγραμμα εισάγει νέες ενότητες και νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα καλύπτοντας μεγάλο εύρος επίκαιρων και σύγχρονων επιστημονικών πεδίων.

Το Πρόγραμμα προσφέρει 75 σεμινάρια στις παρακάτω Θεματικές Ενότητες:

Θεματική Ενότητα 1: Χρηματοοικονομικό Σύστημα και Επενδυτικές Αποφάσεις

Θεματική Ενότητα 2: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics Management

Θεματική Ενότητα 3: Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση ΜΜΕ

Θεματική Ενότητα 4: Συστήματα Διαχείρισης – Συνεργασία με την TUV ACADEMY

Θεματική Ενότητα 5: Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ελεγκτική

Θεματική Ενότητα 6: Διοίκηση & Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Management)

Θεματική Ενότητα 7: Χρηματοοικονομική και Οικονομικά των Υπηρεσιών Υγείας – Συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Θεματική Ενότητα 8: Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις στο Τομέα της Πράσινης Ενέργειας και Εξοικονόμησης της Ενέργειας

Θεματική Ενότητα 9: Σεμινάρια Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής