Θέση εργασίας στην εταιρεία All about Business
12/5/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία All about Business

Η All about Business αναλαμβάνει τη σύνταξη βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου, τη παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφορικής όπως και τη σύνταξη - εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης (πρότυπα ISO).

Επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της έναν Προγραμματιστή Ιστοσελίδων.

Απαιτήσεις Θέσης:

  • Γλώσσα προγραμματισμού PHP
  • Βάσεις Δεδομένων mySQL
  • Γλώσσα HTML, CSS, και Javascript – Jquery
  • Επιθυμητή γνώση Photoshop


Επιθυμητό Προφίλ Υποψηφίου:

  • Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
  • Επίπεδο σπουδών ΤΕΙ ή ΑΕΙ


Ωράριο : Πλήρης Απασχόληση

Περιοχή : Αθήνα


Αποστολή Βιογραφικού