Μεταπτυχιακά 2015: «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής» από το ΤΕΙ Αθήνας
27/5/2015 Μεταπτυχιακά Προγράμματα  
Μεταπτυχιακά 2015: «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής» από το ΤΕΙ Αθήνας

Το Τμήμα Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής».

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 3 Ιουλίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα: www.teiath.gr.