Θέση εργασίας για Google Expert μέσω της εταιρείας Career In Progress
28/5/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας για Google Expert μέσω της εταιρείας Career In Progress

Career In Progress (www.careerinprogress.gr) is a company providing consulting services in the fields of Job Search, Career Guidance and Business Development.

On behalf of our Partner, we are looking for an Google Expert

Based in Athens, the company consists of experienced Digital Marketing Consultants designed to pass on their knowledge and plan Optimal solution to the needs of each company.

The position of Goolge Expert collect and analyze data, identify trends and insights in order to achieve maximum ROI in paid search campaigns.

-Track, report, and analyze website analytics and PPC/Display initiatives and campaigns.
-Manage campaign expenses, staying on budget, estimating monthly costs and reconciling discrepancies.
-Optimize bids, copy, and landing pages for search engine marketing.
-Perform ongoing keyword discovery, expansion and optimization.
-Research and analyze competitor advertising links.

Requirements :

  • Solid understanding of performance marketing,
  • Conversion and online customer acquisition in- depth experience with PPC and display advertising.
  • 3+ year’s Google Adwords experience
  • Building and managing large campaigns.


Desirable Candidate Profile:

  • Graduate Marketing Department
  • Team Spirit


Benefits:

  • Competitive remuneration package
  • Friendly and challenging working environment
  • Opportunities for further Development


Please send your CV at jobs@careerinprogress.gr quoting reference: (GOOGLE_EX)