Υποτροφίες 2015 από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
2/6/2015 Υποτροφίες  
Υποτροφίες 2015 από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης ανακοίνωσε πως θα χορηγήσει 2 υποτροφίες 2015 προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα σε βάρος του κληροδοτήματος Αλέξη Μινωτή εις μνήμην Κατίνας Παξινού.

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 19/5/2015 και ολοκληρώνεται στις 7/6/2015.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στην προκήρυξη και στην ιστοσελίδα: www.miet.gr.