37 Θέσεις Εργασίας στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών
3/6/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
37 Θέσεις Εργασίας στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της.

Ειδικότερα:

  • 18 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (Αθήνα)
  • 2 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
  • 1 ΠΕ Ψυχολογίας (Αθήνα)
  • 2 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (Αθήνα)
  • 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (Θεσσαλονίκη)
  • 13 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (Αθήνα)


Τηλέφωνο:

210-6988582, 210-6988515, 210-6885483

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015


Προκήρυξη

(πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης)