Ευκαιρία εργασίας στην εταιρεία Socialab
3/6/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Ευκαιρία εργασίας στην εταιρεία Socialab

Socialab is the 3rd biggest digital marketing agency in Greece in terms of personnel and the biggest independent one. We engage with all different aspects of digital marketing – e.g. web, social, search, display, affiliate management, mobile, and digital PR. Our Clientele over the past 5 years includes more than 50 national and international brands.

Περιγραφή Θέσης

Η θέση του Account Manager περιέχει τους εξής ρόλους:

  • Client Service για τους λογαριασμούς που χειρίζεται. Η socialab προσπαθεί να έχει κυρίως national & global brands σαν πελάτες της. 
  • Project Management για όποια projects έχουν ενεργά ή σκοπεύουν να χτίσουν οι πελάτες αυτοί. 
  • Social Media Management (κυρίως διαχείρισης σελίδων στο facebook) με βάση τις αξίες κάθε brand. Αυτό περιλαμβάνει και πιθανό έλεγχο για σχόλια εκτός 8ώρου, καθώς και μηνιαίο reporting. 
  • Client Acquisition που περιλαμβάνει δημιουργία προτάσεων και παρουσίασες σε νέους/δυνητικούς πελάτες. 
  • Άλλα tasks ανάλογα με τις ανάγκες που περιλαμβάνουν συγγραφή άρθρου στο εταιρικό blog (www.suit.gr) ή εκπαίδευση.


Απαιτήσεις Θέσης

Η θέση απαιτεί προϋπηρεσία σε digital agency για 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση.

Επιθυμητό Προφίλ Υποψηφίου

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να είναι ζωντανός & χαρούμενος – ώστε να ταιριάξει με το περιβάλλον και να εργάζεται ευχάριστα σε συνθήκες πίεσης

Προσφέρεται αμοιβή αναλόγως προσόντων.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό σας Σημείωμα μέσα από την ιστοσελίδα της Socialab


Πηγή: careerinprogress.gr