Online σεμινάριο "Προγραμματισμός σε HTML5, Επίπεδο 1" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά
14/6/2015 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα   Προγραμματισμός  
Online σεμινάριο "Προγραμματισμός σε HTML5, Επίπεδο 1" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Το Πρόγραμμα Εξ΄Αποστάσεως Εκπαίδευσης, e-learning Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά διοργανώνει το online σεμινάριο "Προγραμματισμός σε HTML5, Επίπεδο 1.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η εκπαιδευτική αυτή ενότητα έχει στόχο την παρουσίαση και την εκμάθηση των βασικών εννοιών της γλώσσας σήμανσης HTML5. Οι βασικές ιδέες για τη δημιουργία της HTML5 εμφανίστηκαν το 2004 από την ομάδα WHATWG. Το πρότυπο HTML5 υιοθετήθηκε ως αρχικό βήμα για τις εργασίες της νέας ομάδας εργασίας HTML του W3C το 2007. Αυτή τη στιγμή, η HTML5 προορίζεται για αντικατάσταση των: HTML 4.01, XHTML 1.0, και DOM Level 2 HTML. Βασικός σκοπός της εν λόγω γλώσσας σήμανσης είναι η μείωση της ανάγκης χρήσης plug-ins και rich internet applications (RIA) όπως: Adobe Flash, Microsoft Silverlight, Apache Pivot, και Sun JavaFX.

H HTML5 αν και ακόμα «υπό ανάπτυξη» είναι η επόμενη μεγάλη έκδοση της γνωστής HTML (Γλώσσα Υπερκειμένου, HyperText Markup Language). Πολλοί πιστεύουν ότι θα φέρει τεράστιες αλλαγές στο χώρο του Παγκόσμιου Ιστού και ότι οι περισσότερες μεγάλες ιστοσελίδες και εταιρείες θα την ενσωματώσουν και θα την απορροφήσουν μέσα στις τεχνολογίες τους.

Βασικές ενότητες του επιπέδου 1
Τα εξ αποστάσεως μαθήματα θα περιλαμβάνουν ύλη από τα παρακάτω:

 • Εισαγωγικά για την HTML5
 • Σύνταξη HTML5, βασικά στοιχεία, HTML5 Document, βασικά χαρακτηριστικά των στοιχείων της HTML5
 • Συμβάντα (HTML5 Events)
 • Φόρμες ιστού HTML5 (Web Forms 2.0)
 • Σχεδίαση γραφικών στον καμβά της HTML5
 • HTML5 Scalable Vector Graphics (SVG)
 • Υποστήριξη πολυμέσων-ήχος και βίντεο
 • Mathematical Markup Language in HTML5 (MathML)
 • Αποθήκευση δεδομένων στον ιστό μέσω HTML5
 • Γεωτοποθεσία και γεωεντοπισμός μέσω HTML5 (Geolocation)


Στόχοι του μαθήματος

 • Εξοικείωση με τον νέα γλώσσα προγραμματισμού HTML5
 • Διαχωρισμός των νέων δυνατοτήτων της γλώσσας από τα μέχρι τώρα δεδομένα των προηγούμενων εκδόσεων της γλώσσας
 • Χρήση της γλώσσας μέσα σε ιστοσελίδες
 • Χρήση των σημαντικών, νέων δυνατοτήτων που εισήγαγε η γλώσσα HTML5


Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Αποφοίτους Λυκείου με εμπειρία στην χρήση υπολογιστών και βασικές γνώσεις ανάπτυξης ιστοσελίδων (στατικών-δυναμικών), καθώς και βασικές γνώσεις html, css, javascript.
 2. Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις για την ανάπτυξη ιστοσελίδων σε γλώσσα HTML5, οι οποίοι έχουν βασικές γνώσεις html, css, javascript.
 3. Αποφοίτους Πληροφορικής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση πάνω στον προγραμματισμό σε γλώσσα HTML5.


Προαπαιτούμενη γνώση

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κάποια προηγούμενη εμπειρία/ενασχόληση με τους υπολογιστές και τον προγραμματισμό. Το συγκεκριμένο μάθημα δεν θεωρείται εισαγωγικό στον προγραμματισμό, αλλά εισαγωγικό στην HTML5 ειδικά.

Εάν κάποιος δεν διαθέτει καθόλου γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, θα είναι χρήσιμο να πάρει πρώτα μαθήματα από την πρώτη, την τρίτη και την τέταρτη διδακτική ενότητα, που αφορούν βασικές γνώσεις πληροφορικής. Επιπλέον ιδιαίτερα χρήσιμα είναι και τα μαθήματα:


Δείτε εδώ όλα τα σεμινάρια της 4ης Διδακτικής Εκπαιδευτικής Ενότητας: Λογισμικό – Προγραμματισμός Η/Υ.

Το Πρόγραμμα

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει εντάξει στην εκπαιδευτική του δραστηριότητα το πρόγραμμα "Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στη Πληροφορική" με την συμβολή και την αρωγή της νέας γενιάς προϊόντων εκπαίδευσης που υλοποιούνται με βάση το διαδίκτυο και αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό του, εφαρμόζοντας νέα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και τηλε-εκπαίδευσης που το έχει καταστήσει μεταξύ των κορυφαίων Τμημάτων Πληροφορικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης και λαμβάνουν το ηλεκτρονικό υλικό των μαθημάτων της επιλογής τους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις νεότερες εξελίξεις αλλά και να λαμβάνουν πρωτογενή γνώση, που εφαρμόζεται στον κλάδο της Πληροφορικής. Αποτέλεσμα αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα είναι να αποκτήσουν για πρώτη φορά οι εκπαιδευόμενοι σχετικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να έχουν αρχική πρόσβαση στην αγορά εργασίας με περισσότερα εφόδια και να επιτύχουν βελτίωση της θέσης τους μέσα από την περαιτέρω εκπαίδευσή τους σε προχωρημένα θέματα Πληροφορικής.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν την ευελιξία να παρακολουθούν το πρόγραμμα από το σπίτι και ανεξάρτητα από το χρόνο που διαθέτουν. Αυτό τους δίνει την δυνατότητα να προσαρμόζουν εκείνοι το χρόνο και τον τρόπο που θα μελετούν.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος.