Υποτροφίες 2016 από την Κυβέρνηση του Μεξικού σε Έλληνες φοιτητές
16/6/2015 Υποτροφίες  
Υποτροφίες 2016 από την Κυβέρνηση του Μεξικού σε Έλληνες φοιτητές

Η Κυβέρνηση του Μεξικού προσφέρει δεκαπέντε (15) υποτροφίες 2016 για σπουδές προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου στο College of Mexico, και είκοσι πέντε (25) υποτροφίες για σπουδές μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου στο Latin American Social Sciences Institute για το ακαδημαϊκό έτος 2016.

Υποβολή Αιτήσεων

Υποβολή αιτήσεων έως 31 Αυγούστου 2015.

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο ιστότοπο:

http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros , προκειμένου να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή και να υποβάλουν την αίτησή τους