8 Υποτροφίες 2015 εκμάθησης Γερμανικών από το Ινστιτούτο Goethe
18/6/2015 Υποτροφίες  
8 Υποτροφίες 2015 εκμάθησης Γερμανικών από το Ινστιτούτο Goethe

Προκήρυξη του Ιδρύματος Bürgerstiftung Vordertaunus – Goethe-Institut Frankfurt – Πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατάρτισης: 8 Υποτροφίες 2015 για νέους ανέργους με εξειδίκευση από Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ιταλία.

Προφίλ

(A) Προϋποθέσεις

 • για νέους και νέες 18-30 ετών με αναγνωρισμένη πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης έχοντας αποκτήσει επαγγελματική κατάρτιση στον κλάδο τους και είναι άνεργοι στην πατρίδα τους ή αναζητούν εργασία.
 • Γνώση της Γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β1
 • επιθυμία των υποψηφίων να ζήσουν και να εργαστούν στη Γερμανία για κάποια χρόνια, κυρίως στην περιοχή Vordertaunus (κοντά στη Φρανκφούρτη)
 • Ζητούνται άτομα ευέλικτα, αυτόνομα και με όρεξη για δουλειά
 • Δίπλωμα οδήγησης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν για εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης, εξυπηρέτηση πελατών, κινητή μονάδα νοσηλείας κλπ.)
 • Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ειδικούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και μεταλλουργίας, σε υδραυλικούς και θερμοϋδραυλικούς εγκαταστάσεων καθώς και σε εξειδικευμένους νοσηλευτές


(B) Eπαγγέλματα

Τεχνικά επαγγέλματα

 • ηλεκτρολόγοι
 • υδραυλικοί
 • τεχνικοί θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού
 • τεχνικοί μηχανοτρονικής
 • τεχνικοί εγκαταστάσεων / υγειονομικού εξοπλισμού

Προσόντα για τα τεχνικά επαγγέλματα
 • Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες
 • Ικανότητα χωροταξικής αντίληψης
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Σωματική αντοχή

Επαγγέλματα νοσηλείας
 • εξειδικευμένοι νοσηλευτές (νοσηλευτές χειρουργείου)
 • νοσηλευτές ηλικιωμένων (φροντίδα)

Προσόντα για τα επαγγέλματα νοσηλείας
 • Ευγένεια και φιλικότητα
 • Κοινωνικότητα
 • Ενσυναίσθηση
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Συνέπεια, ομαδικό πνεύμα και ευελιξία
 • Οργανωτικές ικανότητες