Προπτυχιακές & Μεταπτυχιακές Υποτροφίες 2015 στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνο “La Statale”
21/6/2015 Υποτροφίες  
Προπτυχιακές & Μεταπτυχιακές Υποτροφίες 2015 στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνο “La Statale”

Το Πανεπιστήμιο του Μιλάνο “La Statale” είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον τομέα της Έρευνας στην Ευρώπη.

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε αρκετούς τομείς.

Συγκεκριμένα δίνονται 120 υποτροφίες 2015 για μεταπτυχιακά και προπτυχιακά μαζί με δωρεάν μαθήματα ιταλικής γλώσσας έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι πιο εξοικειωμένοι με την γλώσσα

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στα παρακάτω αρχεία: