Δωρεάν Μεταπτυχιακά 2015 του Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ
23/6/2015 Μεταπτυχιακά Προγράμματα  
Δωρεάν Μεταπτυχιακά 2015 του Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ

Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με κατευθύνσεις:

  • Φαρμακοχημεία, ανάπτυξη φαρμακευτικών ενώσεων
  • Φαρμακευτική Τεχνολογία (συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης και του ποιοτικού ελέγχου θεραπευτικών και καλλυντικών σκευασμάτων από τεχνολογική, φυσικοφαρμακευτική, φαρμακοαναλυτική και βιοφαρμακευτική άποψη)
  • Φαρμακολογία και Θεραπευτική
  • Φαρμακογνωσία – Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα


Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: http://www.pharm.auth.gr.