Μεταπτυχιακές Υποτροφίες 2015 στο Πανεπιστήμιο Frederick
9/7/2015 Υποτροφίες  
Μεταπτυχιακές Υποτροφίες 2015 στο Πανεπιστήμιο Frederick

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Frederick προσφέρει αριθμό υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ Master in Business Administration) σε άτομα με αποδεδειγμένα ακαδημαϊκά προσόντα και διοικητικές/επιχειρηματικές προοπτικές.

Το Frederick MBA, ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ανταποκρίνεται με επιτυχία στις σημερινές ανάγκες της οικονομίας και στόχο έχει τη δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα, είτε αυτό προσφέρεται μέσω του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας στην τάξη (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) είτε μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Frederick Online ΜBΑ), παρέχει ευελιξία στους φοιτητές επιτρέποντας τους να επιλέγουν τον τρόπο μελέτης που ταιριάζει καλύτερα σ’ αυτούς, στην καριέρα τους και άλλες προσωπικές τους δεσμεύσεις.

Το Frederick MBA είναι αναγνωρισμένo διεθνώς, ως επίσης, από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) στη Κύπρο και από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) στην Ελλάδα. Το Πρόγραμμα προσφέρεται στη Λευκωσία και Λεμεσό και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια εισδοχής στο ΜΒΑ καλούνται να υποβάλουν αίτηση γα το Πρόγραμμα Σπουδών και να διεκδικήσουν μία από τις υποτροφίες μέχρι τις 7 Αυγούστου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στην υποβολή αίτησης και στα κριτήρια εισδοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα: www.frederick.ac.cy η να επικοινωνήσουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sec.ci@frederick.ac.cy (κ. Ισμήνη Χαραλάμπους) η στα τηλέφωνα:

Λευκωσία: τηλ. 22394472 (ext. 107), Λεμεσός: τηλ. 25730975 (ext.106).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Frederick Online ΜBΑ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://dl.frederick.ac.cy