Θέσεις εργασίας στο Μουσείο Μπενάκη
10/7/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στο Μουσείο Μπενάκη

Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ, Πρόσκληση 19, Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξειδικευμένους συνεργάτες με γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη περιεχομένου για διαδικτυακές εφαρμογές και εφαρμογές πολυμέσων, καθώς και πολύ καλή γνώση της ελληνικής (μητρική) για τις Θέσεις Α1, Α2, Α3: Επιστημονικός συνεργάτης για έλεγχο καλής λειτουργίας διαδικτυακού τόπου (άτομα 3, σύμβαση έργου). Ο επιλεγόμενος συνεργάτης θα αναλάβει τη θέση του επιμελητή/ελεγκτή στο έργο της εμπλουτισμού του διαδικτυακού τόπου, με σύμβαση έργου. Ο εμπλουτισμός του διαδικτυακού τόπου συνίσταται στα ακόλουθα:

  • δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών για την ειδική παρουσίαση των Βυζαντινών χειρογράφων, του Εργαστηρίου Γιάννη Παππά, της ανανεωμένης Πινακοθήκης Γκίκα, της Κινέζικης συλλογής, της συλλογής Παιχνιδιών και Παιδικής Ηλικίας, των Ελληνικών Κοσμημάτων και της Ελληνικής Ιστορίας μέσα από τις συλλογές του Μουσείου
  • δυνατότητα εικονικών περιηγήσεων μέσω διαδικτύου αλλά και ξεναγήσεων μέσω smartphones
  • online διάθεση εκπαιδευτικού υλικού
  • δυνατότητα χρήσης του διαδικτυακού τόπου από ΑμεΑ


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα έως τις 23/7/2015 μαζί με κάθε άλλο στοιχείο που υποστηρίζει την υποψηφιότητα τους, στη διεύθυνση Κουμπάρη 1, 10674 Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη – Τμήμα Πληροφορικής: υπόψη κων Γκίκα Μαρία και Ζωής Μεταξιώτου, τηλ. 2103671021, email: documentation_system@benaki.gr).

Θέσεις Α1, Α2, Α3:
Επιστημονικός συνεργάτης για έλεγχο καλής λειτουργίας διαδικτυακού τόπου (άτομα 3)

Καθήκοντα θέσεων Α1, Α3
Έλεγχος καλής λειτουργίας και παρουσίασης τμημάτων του διαδικτυακού τόπου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, επιβεβαίωση ότι ακολουθούνται τα πρότυπα και οι προδιαγραφές που ορίζονται από τον εργοδότη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πανεπιστημιακό ή τεχνολογικό τίτλο σπουδών, επάρκεια γνώσεων χρήσηςηλεκτρονικού υπολογιστή, εμπειρία ενός έτους στην ανάπτυξη περιεχομένου για διαδικτυακές εφαρμογές και εφαρμογές πολυμέσων καθώς και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30/10/2015

Καθήκοντα θέσης Α2

Έλεγχος καλής λειτουργίας και παρουσίασης τμημάτων του διαδικτυακού τόπου στην ελληνική, αγγλική και ισπανική γλώσσα, επιβεβαίωση ότι ακολουθούνται τα πρότυπα και οι προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί με τον εργοδότη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πανεπιστημιακό ή τεχνολογικό τίτλο σπουδών, επάρκεια γνώσεων χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, εμπειρία ενός έτους στην ανάπτυξη περιεχομένου για διαδικτυακές εφαρμογές και εφαρμογές πολυμέσων
καθώς και καλή γνώση της αγγλικής και της ισπανικής γλώσσας.

Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30/10/2015

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Μουσείου Μπενάκη.